חברי הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל . וראשי הקהילה המשהדית בישראל

ראשי הקהילה המשהדית בישראל.

עם עליית חברי הקהילה המשהדית לארץ עוד בשלהי המאה ה-19 , היה צורך בהקמת מוסדות לסיוע לחברי הקהילה שחלקם הגיעו בחוסר כל .
במקביל היו נדבנים בקהילה שהביאו את רכושם ורכשו חצרות בעיקר בשכונת הבוכרים בירושלים ואכלסו בהם משפחות משהדיות חסרי כל .
אנשי הקהילה מצאו צורך באיגוד קהילתי שיסייע לחברי הקהילה .
בין כך לבין כך , הוקמו מוסדות קהילה ומוסדות לסיוע הדדי ונקבע וועד פעולה לסיוע לחברי הקהילה .
עם מעבר האוכלוסיה המשהדית מירושלים גם לאיזור ת"א והמרכז , הסתעפו והתרחבו המוסדות ופעלו בהם בהתנדבות מלאה אנשי קהילה בעלי יכולת פעולה וסיוע לזולת .
אלה , הקימו מוסדות חסד , וועדי פעולה לעזרה הדדית , וועד נשים , ועוד .
לאחר קום המדינה התרחבו פעולות וועד הקהילה והוחל באיסוף תרומות לסייע מחד לאנשי הקהילה ומאידך להקים מוסדות ובתי כנסת .
בשנת 1983 וועד הפעולה החל לפעול כעמותה רשומה במשרד הפנים שבהמשך הועבר למשרד המשפטים .

1. מר משיח חי
2. מר דוד כהן
3. מר שמואל בן דוד
4. מר אבי בצלאלי
5. מר יעקב אברהמי

הרב שמשון מורדי

חברי הוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל:​

1. יוחנן לויאן
2. יצחק עזיזוליו
3. שמעון נוריאלי
4. עזריה לוי
5. מכאל אגיוף
6. ישראל גוהרי
7. אריאל יעקובוף

1. דוד כהן
2. יצחק אגיוף
3. שמואל בן דוד
4. דוד שעאר
5. יהודה אקלר

1. שמואל בן דוד
2. ראובן נסימי
3. שאול חכימי
4. שמחה זבולוני + עמי נמדר
5. יהודה אקלר

1. שמואל בן דוד
2. ראובן נסימי
3. שאול חכימי
4. יעקב יעקובי
5. יעקב אברהמי

1. אבי בצלאלי
2. יעקב אברהמי
3. שאול חכימי
4. שמואל בן דוד
5. ראובן נסימי
6. יעקב יעקובי
7. דוד חפזי

1. יעקב אברהמי
2. דוד חפזי
3. רפי מורדי
4. ריקי ארמי
5. יעקב יעקובי
6. שרה מזרחי + יהודה יקותיאל
7. מהרנוש רפיניא

1. יעקב אברהמי
2. ריקי ארמי
3. דוד חפזי
4. אבי בצלאלי + בהרם דילמניאן
5. אביגיל רבה
6. אלעד בן דוד + יעקב יעקובי
7. מהרנוש רפיניא

דילוג לתוכן