מלגות התשפ"א (2021)

ההרשמה למלגות לשנ"ה התשפ"א​ (2021) נסגרה

קרן המלגות שליד הועד הכללי לקהילת אנוסי משהד בישראל , מחלקת מילגת לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים לימודי השכלה גבוהה .המילגה הניתנת ע"י הקרן , נועדה מחד לעודד את בני הקהילה ללמוד לימודי השכלה גבוהה ומאידך לתת דגש לקשר בין סטודנטים בני הקהילה לקהילת אנוסי משהד .כמו בכל שנה, גובה המלגה הניתנת יהיה מורכב ממילגת בסיס לכל סטודנט/ית שימצאו מתאימים לקריטריונים וממילגת השלמה ( בונוס ) .

סטודנט/ית יקר/ה

גם השנה בקשת מילגה תותר הן לסטודנט /ית משהדיים והן לבני/ בנות זוג . הגבלת גיל לקבלת מלגה -50 זכאות למילגה ללומדים בלימודים על תיכוניים בשכר לימוד שנתי של 4,000 ₪ לפחות . גם השנה תינתן זכות לבקשת מילגה ללומדים לימודי רבנות או דיינות שימציאו אישור תשלום למבחני רבנות או דיינות . גם ללומדים בלימודי תואר שני תינתן מילגה , גם אם שכר לימוד שלהם ממומן שלא ע"י הסטודנט / ית . גובה מילגה יהיה אחיד ללא שייכות לגובה שכר לימוד או למקצועות לימוד . חלוקת המלגות תתבצע כשאיפה בקיץ , לאחר שבועות. הסטודנטים יוכלו לשלוח הישגים ( גיליון ציונים משנה שעברה ) לבקשת מלגת הצטיינות.

טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת מלגות

גובה המילגה

השנה , עקב המצב המיוחד , נכון ל3- החודשים הקרובים לא יהיו משימות אקטיביות. כל סטודנט יוכל לממש משימה אחת . נכון לעת עתה כאמור המשימה תהיה פסיבית מתוך הרשימה שלהלן . במידה והמצב יאפשר , תוספנה לרשימה גם משימות אקטיביות . מילגה תינתן בשאיפה לכל מבקש שבקשתו תאושר . במידה והסטודנט יבצע משימה , יקבל מילגה מלאה ( עפ"י גובה המילגה שיקבע לאחר היוודע גובה התרומות וכמות סטודנטים זכאים והיקף מימוש משימות ) . במידה וסטודנט לא יבצע משימה , הזכאות תהיה בגובה 30% מגובה המילגה המלאה .

משימות

המשימות הפסיביות לעת עתה הן בדומה למשימות משנה שעברה עם רעיונות חדשים : הכנת אילן משפחה עם 6 דורות מלאים אחורה, פירמידה המתחילה בראש המשפחה מלפני ששה דורות עם פירוט כל הבנים והנכדים והצאצאים עד הסטודנט . הכנת סרט על מורשת קהילת משהד באורך 15 דקות לפחות . להצטלם בשני אתרי הקהילה והעברת התמונות / קבצי התמונות אלינו ( בית כנסת שבזי, שלט רחוב אנוסי משהד ת"א / יד אליהו , שלט רחוב אנוסי משהד בירושלים ( תלפיות מזרח ) , שלט בבית בו היה בית אמהות בשכונת נווה צדק בתל אביב ברחוב שמעון רוקח , השלט בחניון משהד ביער ירושלים , השלט בגבעה השחומית בקרית שמונה , ולתושבי הדרום , השלט בכניסה לבית חולים ברזילי באשקלון ) סטודנטים יקריםהצטיינות.

טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת מלגות

כתובות ודרכי הגעה לאתרים​

המשימות הפסיביות לעת עתה הן בדומה למשימות משנה שעברה עם רעיונות חדשים : הכנת אילן משפחה עם 6 דורות מלאים אחורה, פירמידה המתחילה בראש המשפחה מלפני ששה דורות עם פירוט כל הבנים והנכדים והצאצאים עד הסטודנט . הכנת סרט על מורשת קהילת משהד באורך 15 דקות לפחות . להצטלם בשני אתרי הקהילה והעברת התמונות / קבצי התמונות אלינו ( בית כנסת שבזי, שלט רחוב אנוסי משהד ת"א / יד אליהו , שלט רחוב אנוסי משהד בירושלים ( תלפיות מזרח ) , שלט בבית בו היה בית אמהות בשכונת נווה צדק בתל אביב ברחוב שמעון רוקח , השלט בחניון משהד ביער ירושלים , השלט בגבעה השחומית בקרית שמונה , ולתושבי הדרום , השלט בכניסה לבית חולים ברזילי באשקלון ) סטודנטים יקרים

תאריכים

את בקשות המילגה ניתן היה למלא ולשגר לועדת המלגות באתר שלנו עד יום ד' –יב באדר התשפ"א ( 24/2/21 ) בצרוף אישור מהמוסד האקדמי על הכרה כסטודנט מן המניין בשנת התשפא וציון מגמה ושנת הלימוד וגובה שכר הלימוד . בקשות שישלחו לאחר מועד זה לא יטופלו . מועד חלוקת המלגות – לאחר חג השבועות התשפא . מועד אחרון למימוש משימות לזכיה בבונוסים ,עד ב' באייר התשפא ( 14/4/21 ) .

טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת מלגות

יצירת קשר ובירורים

ניתן לפנות : ליו"ר הוועד מר יעקב אברהמי 052-5773573 . או ליו"ר ועדת המלגות דוד חפזי 050-2227918. אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודיכם . חברי הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל חברי ועדת המלגות