יקירי הקהילה המשהדית

מקבלי האות מייצגים עשייה ציבורית ופעילות התנדבותית בקשת רחבה של תחומים, כשהם מציגים את פניה היפות של קהילת אנוסי משהד.

המועמדות והמועמדים לתואר הם:

1. מר כהן דוד ז"ל
2. מר דיל נתן ז"ל
3. מר דלבריאן אליהו ז"ל
4. מר חכימי משה ז"ל
5. מר יצחקוב באבאג'אן ז"ל
6. מר כוחאי יצחק
7. מר מורדי יוסף ז"ל
8. מר סבזבורי עזיזולה שמחה ז"ל
9. מר סיאנס דוד
10. גב' אגיוף לאה
11. גב' אברהימוף פרי
12. גב' כהן זילפה
13. גב' כרמלי חנה
14. גב' נסים דבורה
15. גב' סולימני מרים ז"ל
16. גב' רחימי דבורה

1. מר בצלאל יהונתן ז"ל
2. מר זבולוני אפרים
3. מר חכימי אברהם
4. מר נמדר ציון
5. מר שעאר דוד
6. גב' אברהמי מרוורי
7. גב' לוי מרגלית

1. מר אקלר יהודה
2. מר שאולוב בנימין
3. מר בן-עמי יעקב
4. מר בן-עמי יצחק ז"ל
5. גב' קאשי רבקה
6. גב' סולימני מלי

1. מר אהרוני דוד
2. מר פרידון רחמנים
3. מר אפרים זבולוני ( ראה גם שנת 2007 )
4. גב' והפור חנה

1. מר משיח חי ז"ל
2. מר אליהו ( רהמטולה ) רפיעי
3. מר ציון אהרוני
‏4. מר יעקב נסים ז"ל
5. גב' זבולוני צביה 

1. מר משיח חי ז"ל
2. מר אליהו ( רהמטולה ) רפיעי
3. מר ציון אהרוני
‏4. מר יעקב נסים ז"ל
5. גב' זבולוני צביה 

1. מר זר שמואל
2. מר זבולוני בנימין
3. גב' קאשי מלכה
4. גב' נסימי יפה

1. מר דוד נמדר ז"ל
2. שמחה זבולוני ז"ל .
3. גב' צביה גולרן .
4. מר עזיזוליוף .

1. מר פירוז ( שמואל ) דילמאניאן .
2. מר משה לוי .
3. גב' אסתר לוי ( ז"ל ) .
4. גב' אורה זר .

1. גב' דבורה ( שהין ) בסליאן
2. גב' שרה ברגר
3. מר יהושוע רחמים
4. מר אברהם בן עזריה

1. מר מנשה לוי .
2. מר ראובן נסימי .
3. גב' דיאנה אלקיים .
4. מר אברהם זבולוני .

1. מר משה זבולוני .
2. המנוחה גב' מזל זמיר ע"ה .

1. יצחק דילמניאן
2. מישל כהן עזיז
3. פירוז ( שמואל ) דילמניאן
4. בנימין זבולוני .
5. שלמה והפור .
6. מתי חורדי .
7. אלי ציוני .

1. שמואל בן דוד
2. משיח אקלר
3. יונה דילמני
4. בהרם דילמניאן
5. בנימין זבולוני
6. אלברט חזקיה
7. שאול חכימי
8. מישאל לוי
9. אפרים מרדכי
10. יואל מהרנוש רפיניאן

icon About

בשנת 2006 , הגה הוועד המרכזי לאנוסי משהד בישראל רעיון להעלות על נס את פעולם של חברים בקהילה אשר נרתמו למשימה קהילתית בהתנדבות והעלו את קרנה של הקהילה . מא ומדי שנה בטקס הענקת מלגות לסטודנטים , שולב גם המיזם של העלאה על נס של פעולם לאנשים היקרים האלה תוך הענקת תעודת יקיר הקהילה . בשנים האחרונות התווסף לכך גם הענקת אות כבוד לנכבדי הקהילה אשר בפעילותם הגיעו להישגים מרשימים בארץ והמכבדים את הקהילה המשהדית .