חברי הוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל

אביגיל רבה

יו"ר הוועד

טל : 050-7600990
מייל : avigail@raba.co.il

פרביז ניסן לולי

סגן יו"ר הוועד

טל : 054-7487525
מייל :

דוד חפזי

טל : 052-2541410
מייל : david.hafzi@gmail.com

מהרנוש רפיניא

חבר ועדת חסד של אמת

טל : 054-3456541
מייל : mehrnooshjr@gmail.com

עמנואל נסים

טל : 054-3978470
מייל :

ענת לוי

טל : 054-7487525
מייל :

אבישר לוי

טל : 054-3451424
מייל :

יוסף קצב

טל : 050-5677180
מייל :

יעקב כוכבי

טל : 050-4123019
מייל :