הכנסת ספר תורה

בית הכנסת בית א - ל

הודעה על הכנסת ספר תורה לבית הכנסת בית א - ל

הכנסת ספר תורה