דבר רב הקהילה

הרב שמשון מורדי

דבר רב הקהילה הרב שמשון מורדי

בס"ד

ערב חג השבועות תשפ"א

לאחי ורעי בני קהילת המשהדים בארץ ובעולם.
לקראת חג מתן תורתינו הבאה עלינו לטובה בואו ונתחזק כולנו ביחד.
הרה"ג יעקב גלינסקי זצ"ל הוזמן פעם לקיבוץ חילוני , את דבריו פתח במעשה שהיה עם בדואים בני
אחד היישובים בנגב , אשר הגיעו לביקור רשמי בתל אביב.
בסיום הביקור הוזמנו לארוחת ערב בבניין העיריה לקראת הסיום פנה אחד הנציגים בעיריה אל
האורחים ואמר להם ברצוננו להעניק לכם שי למזכרת במה אתם חפצים,
פה אחד השיבו האורחים שהם חפצים בברזי מים היות והם בנגב , ונאלצים להביא בכל יום פחי מים
ממרחקים. מיד ניתנה ההוראה ותוך שעה קלה העניקו אנשי העיריה את ברזי המים למשלחת.
בבואם למקום מושבם התקינו את הברזים , ומה רבה אכזבתם בראותם שהמים לא זורמים כלל.
הזעיקו שרברב וכשראה זאת , פרץ בצחוק ושאל אותם איך העליתם בדעתכם שייצאו מים מן
הברזים, הרי הברז קצה צינור ארוך שמתחבר למשאבה ששואבת את המים ממגדל המים ואתם לא
התחברתם כלל לבאר המים.
וכך אמר להם הרב זצ"ל כל יהודי ויהודי חייב להיות מחובר למעיין התורה שהיא מקור מים חיים.
ולצערינו הרב הרבה עזבו את התורה שהיא מקור מים חיים , וכמאמר ירמיה הנביא: " שתיים רעות
עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים". כל זמן
שאין אנו חיים עפ"י התורה שהיא מקור מים חיים זה דומה להתקנת ברז ללא חיבור אל הצינור
המוביל מהבאר.
ויה"ר שנזכה להתחבר למקור החיים ואז נזכה ל"אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם ואכלתם
לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ" וגו'.

בברכת התורה ולומדיה
הרב שמשון מוראדי
רב קהילת משהד בארץ

הרב שמשון מוראדי

רב קהילת עולי משהד בישראל , רב ביהכנ"ס "עולי משהד" בבני ברק וראש מוסדות "נר דוד" בישראל
נולד לדוד וציפורה מוראדי , גדל בשכונת הבוכרים בירושלים.
אביו הרב דוד מוראדי שימש כגבאי בית הכנסת חאג'י אדוניהו בירושלים של אנוסי משהד.
סבו הרב רפאל אקלר שימש כרב אנוסי משהד בעיר משהד שבאיראן,
בין היתר היה שוחט מוהל ומסדר קידושין לבני העדה והכל נעשה בהסתר ובצנעה מפחד השלטונות שבאותה תקופה שאסרו עליהם לשמור על יהדותם.
סבו הגדול הרב מרדכי אקלר [מולא מוראד] היה רבם ומנהיגם של אנוסי משהד ואחראי על כל ענייני הדת של העדה באותה תקופה, כמו"כ חיבר לבני העדה סידורים לימי החול והשבת עם תרגום בשפה הפרסית [המכונה תפסיר], כמו"כ חיבר תרגום על הגדה של פסח ומסכת אבות ועל הסליחות הנאמרות בימי הרחמים והסליחות ועוד חיבורים נוספים.

הרב שמשון מוראדי

נייד : 0527656712.

הרב שמשון מוראדי