בית כנסת בית קל

עד שנות השבעים , האוכלוסיה המשהדית בארץ שהתגוררה באזור תל אביב רבתי , התפללו בבתי כנסת בקרית שלום , בשכונת שפירא , ובשבזי .
עם התבססות כלכלית של אוכלוסיה זו ,החלה נהירה לאזורי האוכלוסין בצפון תל אביב.
בסוף שנות ה- 60 , אוכלוסיה זו מנתה עשרות רבות משפחות והיה צורך מובהק באיתור בית תפילה שירכז את כל המשפחות הללו .
כך נוסד ועד פעולה להקמת בית כנסת לקהילה יוצאי משהד בצפון תל אביב והוחל בגיוס תרומת מנדבנים וממתפללים פוטנציאליים להקמת בית כנסת .
גם הועד הכללי לקהילת אנוסי משהד בישראל סייע רבות בכסף ובתמיכה וביעוץ .
בתחילת שנות השבעים ( שנת התשל – 1970 ) נרכש אולם ששימש עד אז כאולם שמחות בפינת הרחובות יהושוע בן נון / נורדאו ( אולמי נורדאו ) והוחל בשיפוצו והתאמתו לבית כנסת .
אט אט נרכשו ונכתבו ספרי תורה , הוקם ועד בית כנסת ונקבעו גבאים ראשונים וחזנים ושליחי ציבור ונרכש ריהוט חדש והחלו לנהור אליו יוצאי משהד שהתגוררו בפריפריה בצפון העיר תל אביב .
כרב בית הכנסת מונה מולא שלמה דיל זצ"ל שבנוסף היה גם בעל קורא של בית הכנסת ומיותר לציין שכל ועד הפעולה וחזנים וגבאים עשו מלאכתם קודש שלא על מנת לקבל פרס .

בשל מרכזיותו ומיקומו הפיסי והאסטרטגי וסמיכותו לאזור בתי המלון בתל אביב , החלו להגיע אליו בשבתות וחגים גם אורחים מבין הקהילה המשהדית בחו"ל שבאו לביקור בארץ בחגים ושהתגוררו בבתי מלון בסביבה וכך , אט אט הפך בית כנסת זה לבית כנסת מרכזי לקהילת אנוסי משהד באזור המרכז ומשפחות משהדיות רבות מהארץ ומעולם ערכו בו שמחות ולהבדיל אזכרות .

כיום , עם עזיבת הדור החדש של בני קהילת משהד מאזור תל אביב , נשארו בו קומץ קטן של משפחות מקהילת אנוסי משהד אך עדיין יש לבית כנסת זה על הרקע ההיסטורי שהוזכר , מקום של כבוד בפני רבים מבני הקהילה בארץ ובעולם .