בית כנסת תפארת לעולי משהד שפירא

בית הכנסת נוסד ע"י ראשוני אנשי קהילה שהגיעו לאיזור הדרומי בתל אביב ובימיו הטובים התפללו בו מתפללים רבים מקרב בני הקהילה

בעשור האחרון התמעטו המתפללים והחלה עזיבת בני הקהילה מהאיזור למרכז ת"א ולצפונה .

בשנים האחרונות נותרו מתפללים בודדים מבני הקהילה המשהדית .

בשנים האחרונות מנוהל בית הכנסת על ידי בני הקהילה מר שמש בנימין וגב' מלכה ששון ופתוח בימי שבת בלבד .

הנכס משמש כבית כנסת ליוצאי קהילת אנוסי משהד ולכלל ישראל .