בית כנסת שער שמים – הרצליה

בית כנסת זה נוסד ע"י מר אסדולה יעקובוף ברחוב הרב קוק 6 בהרצליה במרכז העיר .
לבית הכנסת היה צמודה גם חצר כניסה גדול .
בית הכנסת משמש מאז הקמתו את בני הקהילה המתגוררים באיזור וכן מתפללים נוספים באיזור .