בית כנסת עולי משהד בחולון

אחרי המהפכה החומייניסטית , הגיעו אנשי קהילה רבים מאיראן ובחלקם נקלטו בעיר חולון .
העולים החדשים מבני הקהילה ,חיפשו בית כנסת שבו יוכלו להמשיך תפילות בנוסח ובמסורת הקהילה המשהדית .

בשנת 1983 הגיע מאיראן מר אליהו רפיעי דרך איטליה . מר רפיעי הגיע לחולון ומשגילה שאין באיזור בית כנסת לקהילה המשהדית , הגה רעיון להקמת בית כנסת שכזה וביחד עם תושבי חולון המשהדיים ונדבנים משהדיים אחרים וביניהם מר עזיזולה סבזבורי, מר מהדי הכימי, מר דוד שאער ומר מוהמד עזיז, הגו את רעיון לבניית בית הכנסת לקהילה בחולון.

הנדבנים החלו באיסוף תרומות ובמגבית לבניית בית הכנסת וכך הביאו לרכישה של קרקע במקום ציבורי במרכז העיר ברחוב דה הוז , ותכנית אב לבנייה.

אליהו רפיעי עמד בראש צוות התכנון והביצוע. הוא גייס מהנדסים ובנאים והתרוצץ ללא לאות במסדרונות העירייה לקבלת הרישיונות והאישורים לבנייה. גם לאחר הבנייה המשיך אליהו להיאבק לקבלת כל המסמכים הנדרשים לפתיחת בית הכנסת.

גם הוועד המרכזי בסיוע הקהילה המשהדית בניו יורק סייעו כספית להקמת בית הכנסת ואכן בית הכנסת הוקם ובשנת 1997 הפך לעמותה רשומה כנכס של הוועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל .

בית הכנסת בחולון עומד לתפארת, ומשמש היום כמרכז קהילתי וכעמותה רשומה לקהילת אנוסי משהד בחולון. יש בו בית תפילה לשלוש תפילות ביום, ואולם אירועים מפואר לשמחות.