בית כנסת עולי משהד קרית שלום תל אביב

בית כנסת לעולי משהד בקרית שלום הינו עוד בית כנסת מבין מספר בתי כנסת שהוקמו בתל אביב לשמש את אנשי הקהילה .

הקהילה המשהדית בתל אביב מאז הגעת בני הקהילה לעיר , שכנה בשכונות הדרומיות של העיר , ביניהן בשכונת שפירא , בשכונת התקווה , בשכונת שבזי נווה צדק וכאן בשכונת קרית שלום .

בית כנסת זה שימש גם כמרכז קהילתי לבני הקהילה באיזור .

עם נהירת בני הקהילה בתל אביב צפונה , התמעטו גם בני הקהילה שהתפללו כאן .

כיום מתפללים בו קומץ קטן של מתפללים .