בחירות לוועדי הקהילה

בחירות לוועד המרכזי ולוועדת הביקורת

הודעה על בחירות לוועד המרכזי ולוועדת ביקורת לקהילת אנוסי משהד

חברי קהילה נכבדים

הרינו להודיע בזאת על בחירות לחברות לעמותת הוועד המרכזי לאנוסי משהד בישראל ולוועדת הביקורת , לקדנציה לשנים 2021-2025 .

  • כל המעוניין להגיש מועמדות לאחת מהוועדות  , מתבקש למלא טופס דרך אתר הקהילה או בקישור הבא לחץ כאן וזאת לא יאוחר מ: 09-04-2021.
  • הודאה על מועד הבחירות ומיקומן יפורסמו בהודאה נפרדת .

בברכה ובאיחולי הצלחה לכל המתמודדים

חברי וועדת הבחירות :

בינימין זבולני : 050-7948474

פרוויז לולאי : 054-3978890

מיכאל נמדר : 054-5550557

מאור הכימיאן : 050-2745222

שרה ברגר : 052-6205684