בית כנסת ליוצאי משהד בבני ברק

לפני קום המדינה , גרו בבני ברק גרעין גדול של יהודים יוצאי משהד שבאו בקשרי קהילה והתפללו במנייני תפילה משותפים בעיר . עם הזמן נוצר צורך בהקמת בית כנסת לבני הקהילה בדומה למס' בתי כנסת שהוקמו בירושלים . בין נושאי הדגל להקמת בית כנסת ליוצאי משהד בבני ברק באותם הימים נמנו מולא אק'א ג'אן קרמאני ז"ל , מר דוד נמדר , משפחת עברוני ומי שלימים היה גבאי בית הכנסת " מר משה ברוך עברוני ז"ל " ומר יוסף מוראדי ז"ל .
בשנת התשד , פעילים אלה הקימו צריף בשטח של בית ההסתדרות במרכז העיר ברח' רבי עקיבא 86 והתפללו בו מס' שנים עד קום המדינה .
בשנת התש"ח לאחר קום המדינה , פנו נדבנים אלה לעיריית בני ברק שזה עתה החלה לפעול באופן עצמאי ובמנותק מעיריית רמת גן , לבקש אתר חלופי ומרווח יותר לתפילה . האתר שהוקצה , היה באתר הקיים כיום , ברחוב קאליש 11 בסמוך לבית הכנסת האשכנזי הגדול ( הוקם בחנוכה התש"ח ) . בית כנסת נרשם כאגודה עותומנית מס' 58-9954809.
בית הכנסת שנבנה אמנם היה גדול בהרבה מצריף שהיה במכלול בית ההסתדרות , אבל היה קטן משמעותית משטחו כיום . אט אט התחילו לנהור לבית הכנסת מתפללים רבים מיוצאי משהד , דבר שהצריך את הרחבת בית הכנסת , תקווה שנגוזה עקב העניות ששררה באותה עת בין המתגוררים מיוצאי משהד בבני ברק שלא איפשר מימון להרחבת בית הכנסת .
הישועה במימון להרחבת בית הכנסת באה בשנת 1954 ( התשיד ) בעת שהנדבן אק' נורולה זבולוני ז"ל הגיע מאיראן לביקור ובידו פדיון הכסף ממכירת 4 בתי כנסת במשהד . בתי כנסת במשהד שנמכרו ותמורתם היוותה מימון להרחבת בית הכנסת בבני ברק היו בית כנסת של מולא יוסף דילמאני ז"ל בשכונת עייד גאה , בית כנסת של מולא פרג' אלישיוף ז"ל בשכונת עייד גאה , בית כנסת כהנים בשכונת עייד גאה במשהד ובית כנסת החדש ע"ש לויאן בשכונת ג'ננט במשהד . אק' נורולה ז"ל שימש באותם הימים כראש הקהילה המשהדית בטהראן . כסף זה שימש כתמורה לבניית התוספת לבית הכנסת . אק' נורולה ( נסים ) זבולוני ביחד עם המרוחם יעקב נמדר והמרוחם עזיזולה זבולוני והמרוחם מהדי הקימיאן ונדיבים אחרים , הרחיבו את בית הכנסת שכלל את בית הכנסת המרכזי בקומת הכניסה למימדו כיום , חצר , ועזרת נשים . נדבנים אלה נרשמו גם כמייסדי בית הכנסת .
בין הדמויות הבולטות של מתפללי וחזני בית הכנסת באותם הימים ניתן לציין ולהזכיר את הרב אדוניה הכהן ( מולא חליל ) ז"ל שהיה רב ומקובל שהיה בקשרים טובים עם חזון איש . כמו כן בין מרביצי השיעורים המרכזיים באותם הימים ניתן להזכיר את השיעור השבועי של המרן הרב עובדיה יוסף הי"ו בכל יום חמישי .
בין מתפללי בית הכנסת באותם הימים ניתן לציין את משפחות זר , פנחסי , בצלאל , זביחי , רבי , הרב שמואל יונה , הרב גדעון רביוב ועוד .
בשנת התשכו ( 1966 ) , עם השנים וגידול האוכלוסיה המשהדית בבני ברק שהפכה לריכוז הקהילה המשהדית הגדול בארץ , נוספה קומה שניה למבנה בית הכנסת להקמת מניין תפילה נוסף לטובת צעירי הקהילה .
בשנת התשכז ( 1967 ) לאחר מלחמת ששת הימים , עלה לארץ הנדיב אק' נורולה זבולוני זצ"ל וקבע את מקום מגוריו בבני ברק . המנוח פעל למינוף בית הכנסת ובהמשך ( 1979 – התשלט ) להקמת כולל תפארת לאנוסי משהד שליד בית הכנסת ליוצאי משהד בבני ברק . מכותלי ישיבה זו יצאו רבנים גדולים שהפכו לפאר לקהילה המשהדית , כגון הרב שלמה זביחי , הרב שמשון מורדי , הרב שלמה בצלאלי , הרב יעקב זר , ועוד .
באותם הימים התמנה כב' הרב דוד בנציון עדס שליט"א כמרא דאתרא בבית הכנסת . הרב דוד בן ציון עדס הי"ו הינו בנו של הרב יעקב עדס זצ"ל מראשי ישיבת פורת יוסף בירושלים . כניסתו של הרב עדס לבית הכנסת הביאה איתה רוח טובה עם שיעורי תורה ודרשות בכל שבת וחג ומיסוד הלכות והנחיות ותקנון ומיסוד הנהגות התפילות בבית הכנסת עפ"י שולחן הערוך עם מנהגי יהדות משהד .
לאחר גידול האוכלוסייה המשהדית בבני ברק , נפתח מניין תפילות נוסף בחלק העורפי של בית הכנסת עם החזן והש"צ בעל קול הנעים יהודה אקלר ז"ל ועם הזמן התווספו בבית הכנסת מנייני תפילה רבים מדי יום ומדי שבת .
בשנת 2004 הורחב המפלס העליון של בית הכנסת ונבנה במרכזו אולם המשמש עד היום את כולל ( ישיבה ) תפארת ליוצאי משהד ובו אברכים רבים הלומדים בו בשעות היום .
בשנת 2015 הודיע המרא דאתרא הרב דוד בנציון עדס שליט"א על נבצרות לשמש כמרא דאתרא בבית הכנסת וחברי הוועד קיבלו את אישור האספה הכללית למנות כרב בית הכנסת את הרב שמשון מורדי שליט"א .
בבית הכנסת , שימשו מאז היווסדה גבאים נאמנים ששרתו את בית הכנסת בהתנדבות שלא על מנת לקבל פרס וביניהם אק' נורוללה ( נסים ) זבולוני ז"ל , משה ברוך עברוני ז"ל , אליהו זבולוני ז"ל וחתנו בנימין והפור ז"ל , דוד זבולוני ז"ל , שמואל כרמלי ז"ל , אברהם כהן ז"ל , יוסף מוראדי ז"ל , מר אברהם זבולוני ז"ל , ויבדלו לחיים ארוכים מר מר משיח אקלר , מר אפרים זבולוני , מר שלמה כרמלי , ומר מני הרוניאן ששרתו נאמנה את בית הכנסת מאז היווסדה והגבאים כיום מר בנימין זבולוני , מר יעקב אברהמי , מר דוד חפזי , מר יעקב כוכבי , מר רפי מורדי , ומר שלמה ( אירג' ) יעקובי .
בית הכנסת ליוצאי משהד הפך עם הזמן לבית הכנסת הספרדי המרכזי בלב בני ברק ומתקיימים בו תפילות ושיעורי תורה רבים במרבית שעות היממה ומשתתפים בהם מאות רבות של מתפללים הלומדים בו מדי יום ביומו .
בית הכנסת פתוח מדי יום משעות הבוקר המוקדמות ( מניינים ברצף ) ועד השעות המאוחרות של הלילה בתפילות ושיעורים ואירועים לרווחת הקהילה המשהדית בעיר ולרווחת כלל המתפללים מעדות המזרח והספרדים .
בחודש אוקטובר 2017 עבר בית הכנסת מרישום כאגודה עותומנית לרישום כעמותה רשומה ברשם העמותות .